Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom sú nasledovné záväzky zmluvných strán: a) Záväzok žalovaného odstrániť stavbu súp. č. 994 Kolkáreň na pozemku parc. č. 708 v k. ú. Devín podľa postupu stanoveného v tejto dohode, b) Záväzok žalobcov nepožadovať od žalovaného náhradu za užívanie Pozemku žalovaným za obdobie odo dňa podpísania tejto dohody. Uzatvorené dňa: 11.12.2014
Zverejnené dňa: 11.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.12.2014 | Počet zobrazení: 2468
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.