Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácie Jégeho ulica č. 246509151400

uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely stavby: „Viacpodlažné parkovisko, Jégeho ul., Bratislava“,SO 401 rozšírenie Jégeho ul. v mieste zastávky a vjazdu, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Ružinov.
Dátum zverejnenia: 10.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.12.2014 | Počet zobrazení: 2651
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.