Zmluva o vecnom bremene a prevzatí záväzku č. 288808841400/0099

Zmluva o vecnom bremene a prevzatí záväzku č. 288808841400/0099, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno za účelom uloženia Preložky plynárenského zariadenia na nehnuteľnostiach parc. č. 1050/19 a parc. č. 21462/21 k.ú. Staré Mesto v prospech Oprávneného z vecného bremena tak, ako to vyplýva z GP špecifikovaného v článku II ods. 2 bod 2.1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa. 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.12.2014 | Počet zobrazení: 854
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.