Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286509271400/0099

zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie prípojky NN, vodovodnej prípojky a plynovej prípojky k stavbe " Autoservis Polianky", pozemok registra "C" katastra nehnuteľností, parc.č. 2537/1, 2539/3 v k.ú. Dúbravka , LV č.553 a parc č. 2540,2542, 2549/2 v k.ú. Dúbravka , LV č.847. Dátum uzatvorenia: 09.12.2014
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.12.2014 | Počet zobrazení: 707
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.