Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286509231400/0099

zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Vila na Baránku", pozemok registra "E" katastra nehnuteľností, parc. č. 21530, k.ú. Staré Mesto, LV č. 8925. Dátum uzatvorenia: 09.12.2014
Dátum zverejnenia : 09.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.12.2014 | Počet zobrazení: 814
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.