Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509191400/0099

uzatvorená dňa 09.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 03 Prípojka NN, SO 04 Prípojka vody a požiarne hydranty, SO 05 Prípojka kanalizácie a SO 06 Prípojka plynu pre stavbu "Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul." na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3256/2, 21545 a reg. "E" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 3252, 3254
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.12.2014 | Počet zobrazení: 42514
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.