Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509081400/0099

uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 09 - Preložka NN k stavbe "Novostavba polyfunkčného objektu na Dobšinského ulici" na pozemku reg. "C" KN parc.č.21700/1 a reg. "E" KN parc.č. 21708 v k.ú. Staré Mesto a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebného objektu SO 09 - Preložka NN.
Dátum zverejnenia: 09.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.12.2014 | Počet zobrazení: 703
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.