Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508611400/0099

uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky pre stavbu "NN prípojka, Pod Zečákom parc. číslo 2555/153" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Lamač, parc. č. 2555/661, 2555/247
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.12.2014 | Počet zobrazení: 675
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.