Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508931400/0099

uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN prípojky a plynovej prípojky pre stavbu "Sliačska ulica, skladovo - administratívny objekt - revitalizácia" na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12131, 12132
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.12.2014 | Počet zobrazení: 764
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.