Zmluva o nájme pozemku č. 088809211400

Zmluva o nájme pozemku č. 088809211400, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4871 vo výmere 466 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 5096 v podiele 1/2, podľa grafickej identifikácie zo dňa 14.8.2007 vypracovanej vyhotoviteľom GKK – geodetická služba s.r.o., označené ako diel 1. Podiel prenajímateľa je 233 m2. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 3.12.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.12.2014 | Počet zobrazení: 965
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.