Zmluva o dielo č. 30027/2014

Zmluva o dielo č. 30027/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra C KN parc.č. 3449/7 a oddelenie časti z pozemku v rozsahu parcely E KN parc.č. 856 v k.ú. Dúbravka. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.12.2014 | Počet zobrazení: 1248
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.