Zmluva o dielo č. 30026/2014

Zmluva o dielo č. 30026/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku registra C KN parc.č. 1007/28-33,1007/44, 1007/190,192 a oddelenie časti z pozemkov parc.č. 1007/1 a 1007/181 v k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.12.2014 | Počet zobrazení: 924
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.