Zmluva o dielo č. 30024/2014

Zmluva o dielo č. 30024/2014 na vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku registra C KN parc.č.1860/5,2168/16 a 2168/17 a oddelenie časti z pozemku parc.č. 1860/5 v k.ú. Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 2.12.2014
Zverejnené dňa: 2.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.12.2014 | Počet zobrazení: 1210
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.