Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508591400

uzatvorená dňa 28.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia VN prípojky pre stavbu "Prekládka VN na ulici Pri mlyne v Bratislave" na pozemkoch reg. "E" KN v k.ú. Vajnory, parc. č. 2539/1
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.12.2014 | Počet zobrazení: 722
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.