Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508621400/0099

uzatvorená dňa 28.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k bytovému domu Šustekova 9 - 11 v Bratislave na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 432, 433
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.12.2014 | Počet zobrazení: 694
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.