Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508641400/0099

uzatvorená dňa 28.11.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania stavebných objektov SO 04 VN prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 06 Kanalizačná prípojka, SO 07 Plynová prípojka k stavbe "Polyfunkčný dom - Líščie údolie, Bratislava" na pozemku reg. "C" KN parc.č. 839/3 v k.ú. Karlova Ves a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie stavebných objektov.
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.12.2014 | Počet zobrazení: 657
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.