Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507351400

uzatvorená dňa 28.11.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov SO 06 Prípojka NN, SO 07 Prípojka vody, SO 08 Prípojka kanalizácie k stavbe "Dostavba areálu MZVaEZ SR na Pražskej č. 7" na pozemku reg. "C" KN parc.č 21630/8 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 01.12.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.12.2014 | Počet zobrazení: 746
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.