Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806471400

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806471400, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena in rem, ktorou je povinný z vecného bremena strpieť umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy na pozemkoch registra "C" KN k.ú. Nové Mesto: parc. č. 11787/7 o výmere 47 m2, k. ú. Vinohrady: parc. č. 19269/13 o výmere 53 m2 a parc. č. 19240/14 o výmere 64 m2 a v k.ú. Petržalka: parc. č. 1169 o výmere 63 m2. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 28.11.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 28.11.2014 | Počet zobrazení: 745
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.