Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808741400

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808741400, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán, že po splnení podmienok uvedených v tejto zmluve uzatvoria v dohodnutom čase zmluvu o zriadení vecného bremena v znení uvedenom v článku IV. tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rozsahu vyznačenom v grafickej prílohe tvoriacej prílohu č. 1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 25.11.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 25.11.2014 | Počet zobrazení: 583
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.