Dohoda o postupe pri zriaďovaní, uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady škody pri rekonštrukčných projektoch SPP-distribúcia,a.s.

Dohodou bol upravený postup hlavného mesta SR Bratislavy a SPP-distribúcia, a.s. pri zriaďovaní, uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady škody pri rekonštrukčných projektoch. Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.11.2014 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.11.2014 | Počet zobrazení: 2514
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.