Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508711400/0099

zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Prístavba budovy Okresného súdu Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka, parc.č. 1437/1, 1437/49, 1436/1, LV č.847. Dátum uzatvorenia:21.11.2014
Dátum zverejnenia 24.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.11.2014 | Počet zobrazení: 635
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.