Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508071400/0099

uzatvorená dňa 21.11.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania stavebného objektu SO 04 NN prípojka k stavbe "Novostavba polyfunkčného objektu na Jozefskej ulici v Bratislave" na pozemku reg. "C" KN parc.č.21723 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.11.2014 | Počet zobrazení: 656
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.