Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508441400/0099

uzatvorená dňa 21.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu PS 12 (H12) Technológie trafostanice pre stavbu "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 8663/8, 8663/18
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.11.2014 | Počet zobrazení: 638
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.