Dodatok č. 288804981401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804981400

Dodatok č. 288804981401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804981400, ktorého predmetom je zmena v Článku I. odseku 3., tak že sa nahrádza nasledovným znením: „3. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena umožniť oprávnenému z vecného bremena prejazd motorovým vozidlom a prechod peši .... .“
Uzatvorené dňa. 21.11.2014
Zverejnené dňa: 24.11.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.11.2014 | Počet zobrazení: 698
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.