Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286508421400

zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť vybudovanie a rekonštrukciu rozvodov na pozemkoch v k.ú Dúbravka,parc.č. 1094, 1130/8, 1135/1, 1135/28, 1157/1, 1159/1 na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností LV č.1656. Dátum uzatvorenia zmluvy : 18.11.2014
Zverejnené dňa: 21.11.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 21.11.2014 | Počet zobrazení: 637
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.