Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508051400/0099

uzatvorená dňa 18.11.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa vybudovania vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou k bytovému domu Romanova 42 v Bratislave na pozemkoch reg. "C" KN parc.č.1352, 1358, 1362 v k.ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 21.11.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 21.11.2014 | Počet zobrazení: 655
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.