Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508061400

zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k objektu "Poľnohospodárska stavba - zariadenie vybavenosti územia" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú Rača, LV 7003. Dátum uzatvorenia: 14.11.2014
Dátum zverejnenie. 20.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.11.2014 | Počet zobrazení: 646
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.