Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Čulenova ulica a Pribinova ulica č. 246506551400

uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely stavby: „ Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY II etapa, Administratívna budova Panorama City II Business Bratislava, Pribinova a Čulenova ul.“, objekty SO 512 Dopravné napojenie z Pribinovej ul., SO 520 Úprava Čulenovej ulice a SO 521 Úprava Pribinovej ul., podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 21.11.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 20.11.2014 | Počet zobrazení: 3033
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.