Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 20.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.