Dohoda o vzájomnom urovnaní č. 248808601400

Dohoda o vzájomnom urovnaní č. 248808601400, ktorej predmetom je záväzok hlavného mesta SR Bratislava poskytnúť, previesť a odovzdať zo svojho výlučného vlastníctva do výlučného vlastníctva Národnej banke Slovenska ako kompenzáciu iné pozemky o výmere 398 m2 v rovnakej lokalite s plnohodnotnými vlastníckymi právami (vrátane plnohodnotného reálneho užívania pozemkov) a súbežne záväzok Národnej banky Slovenska vziať späť časť žalobného návrhu (žalobu) na začatie súdneho konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I v rozsahu pomernej časti hodnoty pripadajúcej na plochu pozemkov o výmere 398 m2 (z celkovej plochy dotknutých pozemkov o výmere 610 m2). Uzatvorené dňa: 18.11.2014
Zverejnené dňa: 19.11.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.11.2014 | Počet zobrazení: 2512
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.