Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508011400/0099

uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 38 Preložka vzdušného vedenia NN Kominárska ul. pre stavbu "Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava" na pozemku reg. "E" KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 21996/1
Dátum zverejnenia: 18.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.11.2014 | Počet zobrazení: 663
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.