Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506121300/0099

uzatvorený dňa 11.11.2014 za účelom rozšírenia trasy uloženia stavebného objektu SO 09 Verejná kanalizácia jednotná, ktorá je súčasťou stavby "Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy", o pozemok reg. "C" KN parc.č. 946/2 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 12.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.11.2014 | Počet zobrazení: 902
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.