Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246506061400

uzatvorená dňa 10.11.2014 pre účely stavby: „Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava - Nové mesto“, objekt SO 32 Dopravné napojenie Račianska ulica, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 12.11.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 12.11.2014 | Počet zobrazení: 2798
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.