Zámenná zmluva č. 038805761400

Zámenná zmluva č. 038805761400, ktorej predmetom je zámena nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve FUXTON, a to novovzniknutého pozemku registra „C“ parc. č. 5206/41, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1443 m2, za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve MESTA, a to novovzniknuté pozemky registra „C“ - pozemok parc. č. 5206/42, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 882 m2; pozemok parc. č. 5209/12, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 207 m2; a pozemok parc. č. 5210/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2. Uzatvorené dňa: 5.11.2014
Zverejnené dňa: 6.11.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.11.2014 | Počet zobrazení: 3954
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.