Znalecký posudok číslo 106/2014 - Ing. Dagmar Jančovičová

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu a pozemku parc.č 1204/30, k.ú. Devín, okres Bratislava IV, evidovanom na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v prospech vlastníkov pozemkov parc.č. 1218/7, 1230/4,7,8,11,14,17 a vlastníkov stavieb so súp.č. 3788 na parc.č. 1230/7,8 a súp.č. 3789 na parc.č. 1230/11,14,17 pre účel jednorázovej odplaty.
 

 
 
 

Aktualizácia: 6.11.2014 | Počet zobrazení: 3627
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.