Znalecký posudok číslo 234/2014 - Ing. Ladislav Augustinič

Vo veci: vyčíslenia hodnoty vecného bremena spočívajúce v povinnosti strpieť na časti nehnuteľnosti:
- prechod peších osôb a prejazd motorových vozidiel oprávneného z vecného bremena
Pre časti pozemkov parcely registra C KN č. 1437/49 – diel č. 1 a 1438 – diel č. 3 v zmysle geometrického plánu č. 74/2014 na zriadenie vecného bremena práva prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom na pozemky registra CKN p.č. 1437/49 a 1438 k.ú.Dúbravka, obec BA-m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV, Bratislavský kraj.
 

 
 
 

Aktualizácia: 31.10.2014 | Počet zobrazení: 4935
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2014
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2014

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.