Kúpna zmluva č. 04160005/2014

Kúpna zmluva č. 04160005/2014, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ – KN parc.č. 615/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 306 m2, k.ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 8.10.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 8.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.10.2014 | Počet zobrazení: 895
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.