Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1 752,93 € splácať v mesačných splátkach 146 € (posledná splátka bude vo výške 146,93 €) splatných vždy do 15. steho dňa príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.10.2014 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 29.10.2014.
 

 
 
 

Aktualizácia: 29.10.2014 | Počet zobrazení: 2492
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.