Dodatok č. 08 83 0497 13 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0497 13 00

Nájomca : Imagine Development, s.r.o., Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 27.10.2014 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa: 27.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.10.2014 | Počet zobrazení: 1204
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.