Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506141400

uzatvorená dňa 22.10.2014 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebného objektu SO 03 Prípojka NN k stavbe"Prestavba obytného domu Senická ul. - Bratislava" a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebného objektu SO 03 Prípojka NN na pozemky reg. "C" KN parc.č 21595 a reg. "E" KN parc.č. 21601/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 24.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.10.2014 | Počet zobrazení: 792
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.