Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506591400/0099

uzatvorená dňa 22.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky a NN prípojky pre stavbu "Obytná zóna Mladé Čunovo - 3 samostatne stojace rodinné domy - SO 107.1 - Samostatne stojací rodinný dom na p.č. 649/211" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Čunovo, parc. č. 694/206
Dátum zverejnenia: 24.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.10.2014 | Počet zobrazení: 685
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.