Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806711400

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806711400, ktoré sa zriaďuje in rem, ktorou je povinný z vecného bremena strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom, priznanie práva uloženia IS (NN kábel) a realizáciu stavebnej úpravy v spevnení existujúcej poľnej cesty asfaltovou drťou o hrúbke 50 mm na pozemku reg. „C“KN parc. č. 4250/1 ako diel 1 vo výmere 581 m2 a na pozemku reg. „C“KN parc. č. 4250/163 ako diel 2 vo výmere 594 m2. Uzatvorené dňa: 23.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.10.2014 | Počet zobrazení: 799
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.