Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806161400/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806161400/0099, ktorej predmetom je budúce zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť špecifikovanú v Článku 1 ods. 1 (pozemok parc. č. 520/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2210 m2) na časti vo výmere cca 97 m2. Uzatvorené dňa: 23.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.10.2014 | Počet zobrazení: 750
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.