Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503661400/0099

Doplnenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 286503661400/0099 o ďalšiu nehnuteľnosť v k.ú Ružinov parc.č. 3180/3 vo vlastníctve povinného z vecného bremena , na ktorej bude zriadené vecné bremeno. Dátum uzatvorenia: 20.10.2014
Dátum zverejnenia: 21.10.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 21.10.2014 | Počet zobrazení: 1167
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.