Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506581400/0099

uzatvorená dňa 20.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO 08 Vodovod a SO 09 Kanalizácia splašková pre stavbu "RD 1 - 7 Hradská" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Vrakuňa, parc. č. 2526/15
Dátum zverejnenia: 21.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.10.2014 | Počet zobrazení: 751
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.