Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506401400/0099

atvorená dňa 17.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 36 Nový STL plynovod D160 pre zónu Pribinova k stavbe "Predĺženie plynovodu a plynových prípojok v objekte EUROVEA, zmena časti dokončenej stavby SO 36 Nový STL plynovod D160 pre zónu Pribinova" na pozemkoch reg. "C" KN v k.ú. Nivy, parc. č. 9190/1, 9190/5, 9191/1, 9191/4 a 9193/6
Dátum zverejnenia: 20.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.10.2014 | Počet zobrazení: 740
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.