Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506051400/0099

Uzatvorená dňa 16.10.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 07.01 Prípojka plynu k bytovému domu A, SO 07.02 Prípojka plynu k bytovému domu B, SO 08.01 Vodovodná prípojka k bytovému domu A k stavbe "Projekt HÁJPARK, Kutlíkova ul., Bratislava-Petržalka" na pozemku reg. "C" KN parc.č.939 v k.ú. Petržalka.
Zverejnené dňa: 17.10.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 17.10.2014 | Počet zobrazení: 745
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.