Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506101400/0099

Zriadenie vecného bremena pre VN prípojku v rámci stavby "Čunovo - zakabelizovanie VN prípojky - VN, TS, NN" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností k.ú. Čunovo, parc.č.83/1, 778 na LV č.2, parc. č. 84, 404 na LV č.1 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú.Čunovo parc.č.77/2, 103/4, 104, 2201 na LV č.767 a parc.č. 324/1 na LV č.522. Dátum uzatvorenia :16.10.2014
Zverejnené dňa: 17.10.2014
 

 
 
 

Aktualizácia: 17.10.2014 | Počet zobrazení: 893
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.