Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504501400/0099

uzatvorená dňa 10.10.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebných objektov SO 01-VN káblové vedenie a SO 02-NN káblové vedenie k stavbe "BA, Ivánska cesta, TS, VNK, NNK" na pozemku reg. "C" KN v k.ú. Trnávka, parc. č. 22180/11
Dátum zverejnenia: 15.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.10.2014 | Počet zobrazení: 696
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.