Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaa prevzatí záväzku č.286505501400/0099

Uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena pre elektrickú prípojku k stavbe "Polyfunkčný bytový dom Údernícka I. a II. Bratislava - Petržalka na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 3703 v k.ú. Petržalka. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.10.2014
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.10.2014 | Počet zobrazení: 777
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.